SIMPOZIJUM ŠUMSKE MEDICINE-SYMPOSIUM OF FOREST MEDICINE 2016

SimposA3PosterACCREDITverzijaJEDAN.jpgMeđunarodni simpozijum šumske medicine SHINRIN-YOKU u Beogradu u maju 2016.

Medikal Spa Asocijacija Srbije u partnerskoj organizaciji sa Re: Crafts Clusterom, Medikal Spa Asocijacijom Crne Gore i suorganizatorom Aleksandar MN Company organizuje 24. i 25. maja 2016. godine u Beogradu Simpozijum šumske medicine SHINRIN-YOKU sa internacionalnim učešćem na kome će g. Amos Clifford (izvršni director i osnivač Asocijacije za vodiče i programe prirode i šumske terapije, facilitator šumske terapije u Shinrin-Yoku.org i nastavnik restorativnih procesa i facilitator u Centru za restorativne procese) održati prezentaciju SHINRIN-YOKU koncepta u najstarijoj šumi u Evropi u rezervatu Obedska bara.

Tradicija šumske medicine na prostoru Srbije nije duga za razliku od Japana.

Predsednica MSPAS, dr Gorana Isailović je imala čast i zadovoljstvo da na Svetskom kongresu balneologa u Kjotu, na poziv gospođe dr Shigeiko Inokume, predsedava sekcijom Šumske medicine, zajedno sa g. profesorom Qing Lijem, predsednikom Svetske asocijacije šumske medicine.

Dolazak Amosa Clifforda biće prvi korak ka obrazovanju edukatora za Guides Forest u Srbiji, Balkanu i Evropi.

Podsećanja radi, opština Vrnjačka Banja je u saradnji sa opštinom Žabljak (kordinirane od strane dr Gorane Isailović) konkurisala za IPA (Pre-accession Assistance) sredstva Evropske unije (Cross-border programme Serbia-Montenegro) projektom CROSSFOR (Forest Medical Wellness Through a Regional Health Tourism Network) ukupne vrednosti 168.000,00 evra.

Isto tako,  primer dobre prakse u okruženju je i “Gozdni selfness” turistički brend u Sloveniji  baziran  na programima šumske medicine, koji je 27. januara 2016. dobio nagradu za 2015. godinu kao najinovativniji turistički program u Sloveniji i u Alpe-Adria regiji.

Symposium of Forest Medicine SHINRIN-YOKU in Belgrade in May 2016

The Medical Spa Association of Serbia (MSPAAS) in the partnership with Re:Crafts Cluster, the Medical Spa Association of Montenegro and the Aleksandar MN Company organizes on 24-25 May 2016 in Belgrade the Symposium of  Forest Medicine SHINRIN-YOKU with international participation where Mr. Amos Clifford (CEO & Founder у The Association of Nature and Forest Therapy Guides and Programs, Forest Therapy Guide у Shinrin-Yoku.org and Restorative Practices Teacher and Faciliator at Center for Restorative Process) will held a presentation of the SHINRIN-YOKU concept in the oldest forest in Europe, in the natural reserve Obedska bara.

The tradition of forest medicine on the territory of Serbia has not been long, unlike Japan.

At the invitation of Mrs. Shigeiko Inokuma, the president of the MSPAAS, Dr. Gorana Isailovic had an honor and pleasure to preside the section of Forest medicine at the 39th World Congress of International Society of Medical Hydrology and Climatology in Kyoto along with professor Qing Li, president of the World Association of Forest Medicine

Arrival of Amos Clifford will be the first step towards an education of trainers for Guides Forest in Serbia, the Balkans and Europe.

As a reminder, the municipality of Vrnjacka Banja in cooperation with the municipality of Zabljak (coordinated by Dr. Gorana Isailovic) applied for the IPA ((Pre-accession Assistance) funds of the European Union (Cross-border program of Serbia-Montenegro) with the project CROSSFOR(Forest Medical Wellness Through a Regional Health Tourism Network) with a total value of 168,000 EUR.

The same way, an example of good practice in the region also is “Gozdni selfness”, a tourist brand in Slovenia based on programs of forest medicine, which on 27 January 2016 received the 2015 award as the most innovated tourist program in Slovenia and Alpe-Adria region.

 

Advertisements